I svenskan har vi decimalkomma – i engelskan används punkt:

Pi = 3.14
7.5 Kw

Som sifferavgränsare vid stora tal använder man komma i engelskan:

3,400

50,798

123,456

1,089,210

Tusen och en halv skrivs såhär med siffror i engelskan:

1,000.5