Blog Image

Klart som korvspad

Kan grammatik vara roligt?

Det behöver inte vara så gravallvarligt i alla fall! I denna blogg gör jag ett försök att på ett lättsamt sätt reda ut grammatiska och språkliga svårigheter i det svenska språket, men även det engelska!

Eftersom jag älskar att leka med ord kommer det också att poppa upp lite ordlekar, palindromer och annat kul man kan göra med ord!

Hur klart är korvspad? Det är den första frågan som kan diskuteras? Som vatten säger några; ganska grumligt, säger andra. Uttrycket är förmodligen ironiskt från början. Man säger något man inte menar, men så anser inte jag att det används idag, utan vi menar att något är glasklart när vi säger Klart som korvspad, eller?

Meningsskiljaktigheter dyker alltid upp när man ska diskutera grammatik och hur vi använder ord och uttryck!

Jag ser fram emot kommentarer och förslag på vad som ska tas upp bloggen!

Välkomna att tycka till!

To eller too

Språkregler - engelska Posted on Tue, February 14, 2017 22:25:40

To är en preposition som kan betyda t ex till eller mot på svenska. Eller så är det lika med det svenska infinitivmärket att. Några exempel:

He is going to jump. (Han kommer att hoppa.)

I gave the book to him. (Jag gav boken till honom.)

We are going to the park. (Vi går till parken.)

Why did you do this to me? (Varför gjorde du så mot mig?)

Too skriver vi i betydelsen för (mycket, långt, stort osv)

This is too much. (Det här är för mycket.)

You are too good to me. (Du är för snäll mot mig.)

The T-shirt is too big. (T-shirten är för stor.)

Too skriver vi även för ordet också i till exempel:

Me too. (Jag också.)

I see you too. (Jag ser dig också.)

Ytterligare ett sammanhang där vi skriver too är denna:

She wasn’t too interested in the film. (Hon var inte särskilt/alltför intresserad av filmen)Decimalkomma och sifferavgränsare

Språkregler - svenska Posted on Tue, February 14, 2017 14:09:51

I svenskan och de flesta andra språk används komma som decimaltecken:

Pi = 3,14
7,5 Kw

I de länder där vi har decimalkomma, delar vi upp stora tal med ett mellanslag och delar för tydlighetens skull upp dem i tresiffriga grupper räknat från höger.

3 400

50 798

123 456

1 089 210

Vid skrivning på dator ska mellanrummet vara fast mellanrum när sådant finns, för att hindra att talet delas upp på olika rader.

Fast mellanrum:

PC: ctrl + shift + blanksteg Mac: alt + blanksteg

Tusen och en halv skrivs så här i siffror i svenska texter:

1 000,5