To är en preposition som kan betyda t ex till eller mot på svenska. Eller så är det lika med det svenska infinitivmärket att. Några exempel:

He is going to jump. (Han kommer att hoppa.)

I gave the book to him. (Jag gav boken till honom.)

We are going to the park. (Vi går till parken.)

Why did you do this to me? (Varför gjorde du så mot mig?)

Too skriver vi i betydelsen för (mycket, långt, stort osv)

This is too much. (Det här är för mycket.)

You are too good to me. (Du är för snäll mot mig.)

The T-shirt is too big. (T-shirten är för stor.)

Too skriver vi även för ordet också i till exempel:

Me too. (Jag också.)

I see you too. (Jag ser dig också.)

Ytterligare ett sammanhang där vi skriver too är denna:

She wasn’t too interested in the film. (Hon var inte särskilt/alltför intresserad av filmen)