Than
används vid jämförelser och motsvarar det svenska än.

He is bigger than me. Han är större än jag.

Our house is older than yours. Vårt hus är äldre än ert.

It is worse than you think. Det är värre än du tror.

Easier said than done! Lättare sagt än gjort!

Then anger tid och översätts till sen/då:

First the dog came out, then the cat. Först kom hunden ut, sen kom katten.

Finish you meal, then you can leave. Ät upp din mat, sen kan du gå.

She was only a little girl then. Hon var bara en liten flicka .

Every now and then. Lite då och då. (inte nu och då)