Lose är ett verb (något man gör) och betyder t ex förlora/tappa bort:

I always lose my keys. Jag tappar alltid bort mina nycklar.
He will lose the race! Han kommer att förlora loppet!
You might lose your job. Du kan förlora jobbet.

Loose är ett adjektiv (hur någonting är) och betyder lös:

My pants are too loose. Mina byxor sitter för löst.
She always has her hair loose. Hon har alltid håret löst.
His tooth is loose. Hans tand är lös.
The dogs ran loose in the garden. Hundarna sprang lösa i trädgården.

Och till sist – det heter loser med ett o!

Looser är en böjning av adjektivet loose och betyder lösare!
(“My belt is looser now than last week”, kan en som har gått ner i vikt säga)