Where = frågan Var eller i vissa fall ordet där på svenska

Where are you now? Var är du nu?
Where is the book? Var är boken?
He lives where the sun is always shining. Han bor där solen alltid skiner.

Were
= verbet var (i vissa former) på svenska

We were there all night. Vi var där hela kvällen.
Were you there too? Var du också där?

We’re är en sammandragning av orden We are

We’re at the station now. Vi är på stationen nu.
We’re late. Vi är sena.

Wear är verbet bära/hålla (att slita på) /slita ut

What shall I wear? Vad ska jag ha på mig?
She wears a ring. Hon bär/har en ring.
He must wear his head high. Han måste hålla huvudet högt.
He wears his socks into holes. Han sliter hål på strumporna.
This material will wear for years. Det här materialet håller i åratal