Omständlig, med l, betyder att något är komplicerat.

Omständighet, utan l, när vi menar situation, tillstånd, händelse.