På förekommen anledning utreds här användandet och stavningen av ordet förrän.

Förrän använder man om något som inte har hänt än, och förrän ingår alltid i en s.k negation, alltså är ordet inte med i meningen. Några exempel:

Jag har inte förstått det förrän nu.

Inte förrän han stod i köket kom han på vad han hade glömt att handla.

Affärerna öppnar inte förrän kl. 10.00.

Det vet du inte förrän du har försökt!

Förrän stavas aldrig “förräns” eller “förens”. (I så fall pratar vi om fören på en båt. (Förens blanka färg speglade sig i vattnet.)

Om meningen inte är en negation används ofta ordet innan i stället. Exempel:

A. Du får inte gå ut förrän du har ätit.

B. Du måste äta innan du går ut.

A. Han gick inte hem förrän vi hade kommit dit.

B. Han hade gått hem innan vi kom dit!

Klart som korvspad, eller? Fråga gärna annars!