Det här kan vara lite lurigt. Nedan finns två uttryck som visar skillnaden i stavningen.

Nätt och jämnt.

Jämt och ständigt.

Med jämnt menar vi att något är plant, slätt, eller t ex att någon har ett jämnt humör.

Jämt betyder alltid.

Detta gäller i ovanstående uttryck. Sedan har vi en mängd sammansatta ord med förstavelsen jäm- eller jämn- och då blir det genast lite krångligare. Exempel:

Jämfota
Jämföra
Jämställa/jämställdhet
Jämvikt

Jämngammal
Jämngod
Jämnstark
Jämntjock

Hur ska vi veta vilket förord vi ska använda?
Det finns olika regler, t ex om det andra ordet i sammansättningen börjar med vokal, h eller m ska vi använda jämn-. Men även där finns det undantag. Och vissa ord kan faktiskt skrivas med valfritt förord! Jämstark/jämnstark till exempel.

Så därför följer vi enklast Svenska Akademiens ordbok. Där står följande råd:
“Enklast är att använda jämn- genomgående utom i följande ord:
jämbredd, jämbördig, jämföra, jämförelse, jämlik, jämsides, jämställa, jämställd, jämställdhet, jämvikt och jämväl.

Hoppas ni blev lite klokare av detta!